375 HET KORTENBOSCH. - 365-- - 35°- Veiling 9475. Opgehouden. 2) Veiling 9525. Opgehouden. en noordwesten het ten noordoosten het volgende perceel, en ten zuidwesten de Heerenstraat. schuur wijk 75 palmen allerbest f 368-- nu of van ouds ten zuidwesten perceel n°. 2 n°. 4. Een perceel allerbest warmoesland, groot 2 bunders, 85 roeden en 79 ellen, gelegen aan het Kortenbosch en Slijkeinde te ’s Gravenhage. Belend nu of van ouds ten zuidwesten de perceelen n°. 2 en 3, ten noordwesten de Noordwal, ten noorden en ten noordoosten het Slijk einde en ten zuidoosten het Kortenbosch; mitsgaders een huis en erf, verdeeld in twee woningen en erven en eene schuur, staande en gelegen aan de Noordwest binnencingel of Noordwal te ’s-Gravenhage, wijk A n°. 1, verponding n°. 1 en nog een huis, erf en schuur, staande en gelegen aan de westzyde van het Slykeinde te ’s Gravenhage, wijk A n°. 99. Verponding n°. 106. Bekend bij het Kadaster onder sectie C n°. 150, 151, 152, 160 tot en met 181. 2) Voorschreve perceelen n°. 2, 3 en 4 zijn in gedeelten verhuurd, als i°. Aan W. van Wijck, een huis, erf en A n°. 30 met 87 roeden, 85 ellen en warmoesland, ’s jaars ad 20. Aan L. Klinkenberg, een huis, erf en schuur, wijk A. n°. .99 met 2 bunders 19 roeden, 84 ellen en 65 palmen, allerbest war moesland sjaars ad 30. Aan J. Lanterman, een huis en erf, wijk A n°. 1, met 1 bunder, 65 roeden en 24 ellen, allerbest warmoesland, sjaars ad

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 399