ARCHIEFSPROKKELS. Scheveningsche zeerampen. 1) De Riemer, Beschr. v. ’s-Gravenhage I biz. 32. waaraan het Scheveningsche en die in het opstel van den Rooyen in het „Haagsch Jaar- v. chronologisch zijn Onder de vele zeerampen, strand heeft blootgestaan Heer A. J. Servaas van boekje van 1896 op bladzijde 192 vermeld, wordt niet opgegeven den storm, die in den winter van 1577 op 1578 de kust teisterde en ook aan het dorp Scheveningen groote schade toebracht. Tot herstel van die schade wendde zich de Haagsche Magi straat tot het Hof van Holland bij een request, waarop door dit College op 7 Februari 1577 oude stijl werd beschikt. Deze beschikking wordt hiernevens aan den lezer medegedeeld en is ook merkwaardig uit het oogpunt van de macht, die in dergelijke aangelegenheden het Hof van Holland zich toekende. Men ging bij deze beschikking nog verder dan bij die, in een soortgelijk geval gegeven op 24 Mei 1531, x) en legde persoonlijke diensten op aan inwoners van dorpen in de buurt, waarover zich de juris dictie van ’s-Gravenhage niet uitstrekte, doch die door handelsbelangen geacht werden wel het hunne tot de her-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 401