383 ARCHIEFSPROKKELS. een een dag vier en dat zij dat uit een Alsoo Catarijn Gerrits van Aernhem, out 42 jaren over haer vuijl ende oneerlijck leven voor desen alhier gebannen es geweest ende in dat quaet leven tot noch toe gecon- tinueert, heeft sij gevangen bekent, dat sij all in den Jaere 1646 komende ten huijse van seecker gequalificeert heer, alwaer sij gevangen een aelmoes was versoeckende voor een man, die bij den Turck gevangen lagh ende naer dat sij gevangen te meermalen door de dienstmaeght van den huijse was gerefuseert, bekende sij gevangen met 1) Bij Mr. Johan Francois, graaf van Hogendorp, baron van St. Jan ten Steen, ontvanger-generaal van de Unie, wonende naast het kantoor van de Unie op de Heerengracht, was den igen Maart 1758 uit een kastje in de keuken, waarvan de kamerdienaar de sleutel had, de pot met het verval der bedienden, groot minstens 250 gulden, gestolen. 2) Voldersgracht. 3) Crimineele papieren Hof van Holland. R. A. Dat de knegt van Hogendorp over eenige dagen aan haar huys gekomen sijnde, zijnde geweest gepasseerde Dynsdag veertien dagen, tegen haar heeft gesegt dat de pot gestolen was, x) dat sij daar door geweten hebbende dat de pot gestolen was, zij tegens hem heeft gesegt dat zij sig met geen dieven op en hielde, maar als imand vrijer wilde hebben, datzij dan wel iets deede, en dat zij voorts als de knegt henen wilde gaan tegens hem heeft gezegt dat mogelijk de pot in of vijf wel teregt soude komen, gesigt heeft gesegt. Zegt dat’ er meer vrouwen in den Haag zijn die sulks doen en wel onder anderen mevrouw de wed. van de baron Hakfoort, wonende op de Luisemarkt 2) alhier in den Hage; dat er nog een oud-wijf is die met een mantie aan den arm door den Haag loopt die dat ook doet en meer andere. 3)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 407