HET GARNIZOEN VAN ’s-GRAVENHAGE. 31 Een exempt of brigadier van de gardes du corps was belast met het toezicht op den dagelijkschen dienst binnen het stadhouderlijk kwartier. Aldaar waren voor 24 uren op wacht 1 sous-brigadier en 8 gardes du corps, 1 kor poraal en 8 cent-suisses, benevens 2 hellebardiers. Bij een rijtocht werd elk lid der prinselijke familie vergezeld door een geleide van 1 sous-brigadier en 10 gardes du corps. Werd eene voorstelling in de comedie bijge woond, dan stonden twee cent-suisses geposteerd bij den ingang der loge, doch bij kerkbezoek werden twee hellebardiers opgesteld bij het gestoelte. Bij buitengewone plechtigheden of parades, die met de tegenwoordigheid van het Hof vereerd werden, kwamen alle beschikbare huistroepen daarbij te pas. Tot het garnizoen der residentie behoorden verder bijna vier regimenten gardes, twee te paard en twee te voet, en wel i°. Het Lijf-eskadron van het regiment Gardes Dragonders (94 hoofden en 102 paarden), zijnde de beide andere eskadrons gedetacheerd te Leiden en te Hoorn. Comman dant van het regiment waren achtereenvolgens Generaal prins Willem van Hessen-Cassel, Lieutenant-Generaal (1771 Generaal) A. J. Baron van der Duyen, heer van Maasdam tot October 1785, Generaal-majoor D. W. Baron van Verschuer tot Januari 1791 en kolonel (1793 generaal- majoor) W. A. de’ Saumaise tot in het begin van 1795. 2°. de drie eskadrons van het regiment Hollandsche Gardes te Paard (282 hoofden met 312 paarden). Com mandanten Generaal V. W. Grave van Hompesch tot April 1765, Generaal C. C. prins van Nassau-Weilburg tot November 1784 en eindelijk prins Willem George Frederik van Oranje en Nassau (jongste zoon van Prins Willem V) tot in het begin van 1795.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 40