32 2 i) Wat in de kleeding der minderen in het zilver of in het wit was, hadden de officieren in het goud of verguld. 3". het regiment Hollandsche Gardes te Voet van bataljons, elk van i grenadier- en 6 musketier-compagnieën (1316 hoofden). Commandanten: Lieutenant-Generaal P. W. van der Duyn, Veldmaarschalk Lodewijk van Brunswijk Wolffenbuttel tot October 1784 en Willem Frederik erfprins van Oranje en Nassau (oudste zoon des erfstadhouders) tot in het begin van 1795. 40. het regiment Zwitsersche Gardes van 8 musketier- compagnieën (1200 hoofden). Commandant: de Erfstad houder en onder dezen achtereenvolgens Generaal-Majoor (later Lieutenant-Generaal) F. May tot Mei 1776, Generaal- majoor (later lieutenant-generaal) C. F. Sandoz tot Juli 1793 en lieutenant-generaal F. L. Hess tot aan de ontbin ding in 1796. Al deze garde-regimenten waren smaakvol gekleed, der achttiende eeuw waardig, in het blauw met witte belegsels en roode uitmonstering, de ruiters met gele vesten en broeken, de voetgangers met witte. De hoofd- hadden rang van generaal of kolonel, de en kapiteins dien van luitenant-kolonel, de dien van kapitein, de cornets en vaandrigs luitenant. De opgegeven getallen duiden de zeer met de werkelijkheid in HET GARNIZOEN VAN ’s-GRAVENHAGE. officieren ritmeesters luitenants dien van organieke sterkte aan, die strijd was. De meeste gardes bewoonden huisjes aan den Noordwal of Buitensingel; anderen waren commensalen bij burger- menschen, want kazernes kende men vóór 1795 nog niet. Om zich te vereenigen waren loop- of alarmplaatsen aangewezen, als voor de Gardes Dragonders de Kalver markt, voor de Gardes te Paard het ie eskadron, de

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 41