389 ARCHIEFSPROKKELS. G. 10. v v G. G. G. N°. G. voijeert aende Voorpoorte van den Hove om aldaer in ’t heimelijck met roeden wel strengelijck te werden ge- geesselt. Bannende haer gevangen voorts uijt Hollant en Westvrieslant den tijt van twaelft'achtereenvolgende jaeren. Condemheren haer gevangen voorts in de costen ende misen van Justitie ende bovendien ter discretie van de Geregte d’ voorss. dienstmaegt contentement te doen van alle hare ontdragen geit ende goederen alsvoren sij ge vangen uijt de incarceratie sail werden ontslagen. Actum den 13™ Maert 1648. Th. M. G. N°. 2. Frans Piton, organist van de Nieuwe kerk. L(uthersch). N°. 3. Michael Ernestus Heinsius, organist te Bergen op Zoom. 4. Simon Gaillard, liefhebber te ’s Hage. 5. Willem Bruinier, organist te Campen. 6. Jacob Lustig, organist te Groningen. 7. David van Monsjour, organist te Utrecht. 8. Dirk de Rooy, liefhebber van Arnhem. 9. Albertus Freese, liefhebber in ’s Hage (heeft niet gespeelt). Juriaan Vos, liefhebber van Amsterdam. Register van Crimineele Vonnissen van Schepenen van ■’s-Gravenhage 1648 1661 fol. ivs R. A. 2) Lijste van de organisten en klokkenisten 17^41. R. A. Sollicitanten voor de betrekking van Organist. Naamen van de personen welke zig hebben gepresenteert om op het orgel te spelen psalm 141. 2) G(ereformeerd). N°. 1. Jacob de la Rue, liefhebber van Amsterdam. Frans Piton, organist van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 413