ARCHIEFSPROKKELS. 391 13 I 4 14 Th. M. Oldenbarnevelt. Haarlem Ten dank voldaan (get.) F. C. Niemann. 16 2 12 13 Gid. 1 5 1 1 1 1 1 1 4 1 St. 12 Logement 1 1 vies wijn 1 vies bier Johan van Maert 28. De coffij, ontbijd en Het Diné 2 Personen het soupé x/a vies wijn 50 oesters vuur en houd De knegt as vooren do. 29. Dc coffij en ontbijd en logement het soupé 1li vies wijn 1 bier, enz. April 3. Voor Logement. het Diné en Soupé 1V2 vies wijn, 2 vlessen bier De thee agtermiddag, vuur en houd. De knegt coffij, een booteram, middag eeten enz. Extracten 'uit de Tresoriersrekeningen van (betreffende Johan van Oldenbarnevelt). 1593. Zes schone zilveren schalen, van Stadswegen geschoncken aen den Heere Advocaat van ’t gemeene land Mr. Jan van Oudenbarnevelt in gifte van pille des voors. heeren Advocaets kindt, als in respecte van andere zaeken, hebben gekostnc xxxiij x

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 415