9 July 393 ARCHIEFSPROKKELS. de Stadskas. van dito 25 Habeat Pieterson. Een artist beknibbeld. 1734- 8 Maert 3 May n tl’ Fransche Rapé Lit. D a ffi dito U’ Sp. Snuyf, Costa-Rica bloem a ffi Sp. Snuyf, Extra-oude Mous- van’t jaer 60. 210. 1735- Maalloon. 2- 4- 2- 4- 2—15- 2 Octob. 2-15- 2- 4- 2-15- 2- 4- 1 Voldaan den 15 January 1735. Jacob Wynholt. M. G. W. De Magistraat snuift op kosten van Geleverd ten dienste van de Edelachtbare Magistraat van ’s-Gravenhage, door Jacob Wynholt. 1 1 1 1 seline No. 100 bloem, 1727 a 1 ft' dito Rapé i U>' Sp. Snuyf Princesse Royaal bloem a 1 Rapé a Somma 17 Aangenomen van haar Ed1, agtbare heere Burger™, der Stadt sHage een leyst met bloeme en ornamenten, om het schildery boven de schoorsteen in Burger"', vertrek op het raadhuys alhier in sHage door J. B. Xavery daar voor verakordeertf 150.— nog gemaakt een ornament stuk boven de voorschreven leyst met twee fistonne van bloeme naderhand daarby geordenneert Somma

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 417