396 ARCHIEFSPROKKELS. X. van Heil en Achting van der Palm. Ter ordonnantie van denzelven Wenckebach. Coll. der Vooren Wijnants. Bij deze gelegenheid kan ik niet afzien tevens ter Uwer kennis te brengen, dat op Scheveningen zekere Pasman zich op een openlijk uithangbord den titel geeft van Astrologiae Doctor, een titel zoo ergerlijk als bespottelijk in dezen tegenwoordigen tijd, en door het weren van alle kwakzalverij, waarvan dit soort wel het slechtste en gevaarlijkste is, aan mij is aanbevolen, zou het mij aan genaam zijn, in dien deze Pasman door U werd gelast om dit bespottelijk uithangbord ten spoedigste in te trekken, terwijl ik ook gaarne wenschte te weten, welke bewijzen deze man kan produceren van zijne bevoegdheid om eenige chirurgicale of medicinale praktijk uit te oeffenen. Waarmede

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 420