33 HET GARNIZOEN VAN ’s-GRAVENHAGE. Groenmarkt, het 2e eskadron het Buitenhof en het 3= eskadron de Paardenmarkt, voor de Hollandsche en Zwitsersche Gardes tezamen het Plein, alwaar eerstge- noemden zich opstelden vóór de anderen. In plaats van de tegenwoordige kazernewachten, dienden de kwartierwachten als ’t ware om het verband te bewaren tusschen de bevelvoerenden en de niet in dienst zijnden. Zoo betrokken de Gardes Dragonders, na wachtparade op het Plein gehouden te hebben, een kwartierwacht op de Ammunitiehaven van i korporaal en 8 dragonders (te voet), uitzettende i post voor ’t geweer en i post voor ’t logement van hun commandant. De Gardes te Paard hielden wachtparade op de Paardenmarkt en betrokken een kwar tierwacht op het Buitenhof, ter sterkte van i luitenant of cornet, r wachtmeester, i trompetter, i korporaal en 23 ruitersbehalve 1 post voor ’t geweer en 1 te voet voor de woning van den commandant, plaatste deze wacht bovendien 2 posten voor het stadhouderlijk paleis en doch alleen over dag een „loopende post” vóór gemeld paleis op het Buitenhof, terwijl des avonds patrouille werd gereden door 1 korporaal en 2 man op den Rijswijkschen weg en door 1 korporaal en 3 man op den Bezuidenhoutschen weg en in het Bosch. De kwartierwachten van de Hollandsche en Zwitsersche Gardes eindelijk bevonden zich respectievelijk op het Zand (1 sergeant, 1 korporaal, 9 minderen) en aan de Spuipoort (1 sergeant, 1 korporaal, 7 minderen). Het leeuwendeel van den garnizoensdienst voor de overige wachten viel ten deel aan de twee regimenten te voet, die om toerbeurt die wachten betrokken, maar dewijl de Hollandsche Gardes meer in aantal waren dan de Zwitsersche, zoo werden door eerstgenoemden steeds bezet de wachten aan de Koekamp, het Zieken, het Glashuis, het Sluisje of Laboratorium en op de Nieuwe 3

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 42