34 voor i ordonnansen), 50 minderen, 1 onder aan de HET GARNIZOEN VAN ’s-GRAVENHAGE. in Liernur’s 1 1 3 uitzettende 1 voor ’t geweer, aan de trap 2 in het bij de provoost van den voorts de volgende op ’t Singel achter de keuken en 1 in het Doelenstraatje voor het huis van den Raadpensionaris Stein; eindelijk de volgende loopende posten: 1 aan den hoek van het Plein bij den graaf Kolofkin en 1 tusschen de Spuipoort en de Hofpoort aan het Singel, welke loopende posten des morgens opkwamen, teneinde aan de wacht het uitgaan van vorstelijke personen te melden en na derzelver wederkomst in te rukkenvan de ser- geanten-ordonnans was de een bestemd voor den regi- mentsdienst en de ander voor den garnizoensdienst. Resideerde de Prinses-Gouvernante op het Hof, dan werd de wacht nog vermeerderd met 2 sergeanten-ordonnans was H. K. H. echter afwezig, dan kwamen ook de loopende posten niet op; hielden in het laatste geval bovendien de Staten-Generaal geen vergadering, dan werd de Hoofd wacht verminderd tot op 1 eerste luitenant, 1 tweede luitenant of vaandrig, 3 sergeanten (benevens 2 ordon nansen), 2 tamboers, 1 pijper, 4 korporaals en 50 min deren, met hetzelfde aantal posten als boven, doch slechts met een enkele aan de Stadhouderspoort. Sluis. De indeeling hunner wachten was, tijd als volgt I. De Hoofdwacht op het Binnenhof, sterk 1 kapitein, eerste of tweede luitenant (lieutenant of sous-lieutenant), vaandrig, 3 sergeanten (benevens 2 tamboers, 2 pijpers, 4 korporaals en de volgende posten gedurende 24 uren, 2 onder de Stadhouderspoort, bij de officierswachtkamer, 1 Stadhouderstrap, 1 voor de keuken, 1 voor de provoost en 1 voor ’t gat (als er arrestanten waren), Valkenhuis bij de koetsen, Hoogen Raad op het Buitenhof; nachtposten1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 43