HET GARNIZOEN VAN ’s-GRAVENHAGE. 35 En niet „Huis ten Bosch”, zooals meermalen onjuist wordt gezegd en gedrukt. II. De wacht aan de Oranjezaal (Huis in het Bosch), sterk i kapitein, i eerste of tweede luitenant, i vaan drig, i grenadier- en 2 musketier-sergeanten (benevens 2 sergeanten-ordonnans), 3 tamboers, 2 pijpers, 1 gre nadier- en 3 musketier-korporaals, 12 grenadiers en 39 musketiers, uitzettende gedurende 24 uren1 grenadiers- post voor ’t geweer en 2 boven op de trap aan de deur van het paleisvoorts de volgende musketiersposten 1 aan de deur van het paleis ter rechterhand en 1 aan de deur ter linkerhand, 1 op zijde van de keuken, 1 langs de muur aan de rechterzijde van den tuin, 2 aan de Bezuidenhoutsche barrière, 2 aan de Bosch-barrière en 1 aan het draaibruggetjevoorts 2 musketiers-nachtposten aan de trappen achter het paleis. Bevond het Hof zich niet op de Oranjezaal, dan was de wacht slechts sterk 1 sergeant, 1 korporaal en 15 minderen, met 1 post voor ’t geweer, 1 aan de Bosch-barrière (gaande ’s nachts bij het Hout), 1 aan de Bezuidenhoutsche barrière en 1 aan het draaibruggetje. III. De grenadierswacht aan de Prins Mauritspoort, sterk 1 sergeant, 1 korporaal en 24 minderen met de volgende posten voor 24 uren1. voor ’t geweer, 1 voor het stad houderlijk paleis, 1 op het singel achter dat paleis en 1 voor den commandeerenden officier van het regiment. IV. De wacht aan de Koekamp, sterk 1 korporaal en 8 minderen uitzettende 1 post voor ’t geweer en r voor het giethuis (geschutgieterij). V. De wachten aan Bezuidenhout, Maliebaan, Denneweg, Scheveningsche brug, Loosduinsche brug, glashuis, Zieken en sluisje of Laboratorium, elk sterk 1 korporaal en 4 minderen, met 1 post voor ’t geweer.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 44