36 Back parterre met staanplaatsen. HET GARNIZOEN VAN ’s-GRAVENHAGE, 2°. op de Wierickerschans, 22 minderen, die vier en vervolgens werden VI. De comediewacht als er gespeeld werd, gewoonlijk des Dinsdags en Vrijdags bestond, als iemand van de Koninklijke of Doorluchtige personen de uitvoering bij woonde, uit: i tweede luitenant of vaandrig, 2 sergeanten, 1 tamboer, 1 pijper, 1 grenadier- en 1 musketier-korporaal, 4 grenadiers en 23 musketiers, met de navolgende posten 2 grenadiers op het tooneel, 2 musketiers op de trap, 2 voor de deur, 2 voor aan in de Houtstraat, 2 aan ’t einde van de Casuarie-straat bij den Nieuwen Uitleg. Wanneer iemand van de Koninklijke en Doorluchtige personen in- of uitging, paradeerden bij de 2 schild wachten aan de deur nog 2 man en een sergeant. De kapitein der hoofdwacht bevond zich in het balcon van H. K. H.na geparadeerd te hebben, mocht hij zich in de „Back” begeven. Kwam niemand van de Koninklijke en Doorluchtige personen in de comedie, dan bestond de wacht uit 1 sergeant, 1 korporaal en 15 minderen, bezettende 1 post op de trap, 2 aan de deur, 2 voor in de Hout straat en 1 bij den Nieuwen Uitleg. VII. Wachten, alleen betrokken door de Hollandsche Gardes. i°. Aan de Nieuwe sluis, 1 sergeant en 9 min deren, die zes weken en 2 sergeanten, 2 korporaals en weken achtereen aldaar bleven afgelost. Bovendien werden tot veiligheid van de jacht van de Hollandsche Gardes 4 en van de Zwitsersche 13 man op posteering gezonden. Hij, die op een plattegrond van het achttiende eeuwsche ’s Gravenhage, aanteekening houdt van al deze loop- en

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 45