HET GARNIZOEN VAN ’s-GRAVENHAGE. 42 De oude wacht toog naar de parade-plaats langs den- zelfden weg door de nieuwe afgelegd, doch met dit onderscheid dat het Plein betreden werd tusschen de paaltjes op den hoek, wijl de slagboom reeds gesloten was en de korporaal met zijn 6 man reeds lang waren verdwenen. Binnen de paaltjes op het Plein gekomen, liet de kapitein langs de frontlinie van de parade mar- scheeren totdat genoegzaam ruimte was verkregen om op te marscheeren, te zwenken, rechtuit te marscheeren en nog eens te zwenken, zoodat ten slotte de Grenadiers, die eerst achteraan liepen, op den rechtervleugel der Musketiers waren gekomen. Dan kommandeerde hij „Halt!” waarop de twee achterste gelederen opsloten, voorts „met divisies linx swenkthalt! rigt Uzoodat ieder in front stond en eindelijk „Het geweer op schouder Zoover gevorderd, gaf de vaandrig het vaandel over aan den grenadier-sergeant en nam zelf een sponton of een geweer in de hand, de kapitein commandeerde „presenteert het geweer!” en de sergeant gaf het vaandel aan een grenadier van het voorste gelid, liet het geweer hoog in den rechterarm nemen, de twee achterste gele deren opsluiten en marscheerde daarna met de Grenadiers af, om het vaandel terug te brengen naar de woning van den commandeerenden officier. Nauwelijks had de sergeant zijn mond opengedaan voor het eerste commando, of de kapitein liet de Musketiers eerst het geweer schouderen en dan verkeerd schouderen, dat is in den anderen arm, om ze na rechtsomkeert gemaakt te laten hebben, onder den roffelslag der tamboers, af te danken, waarna ieder stil en ordentelijk naar huis ging. Wat was er intusschen bij de pas opgetrokken Hoofd wacht gebeurd? Terwijl de oude wacht voorbij de nieuwe marscheerde, liet de kapitein van de laatste den marsch

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 52