HET GARNIZOEN VAN 's-GRAVENHAGE. 44 de sergeanten Ieder mocht dan met zijn buurman praten, totdat men de Oranje-zaal tot omtrent 40 passen genaderd was, waar de orde hersteld moest zijn, om met slaande trom ter linkerhand van de oude wacht opgesteld te worden. De aflossing geschiedde op dezelfde wijze als bij de Hoofd wacht, de terugmarsch als de heenmarsch; het afdanken op het Plein daarentegen ging zeker wel gepaard met een zucht van verlichting, want van de wacht aan de Oranje zaal had niemand zich in de 24 uren mogen verwijderen. Alle overige wachten verlieten al zwenkende het Plein en begaven zich gezamenlijk naar de Korte Houtstraat, vanwaar door elk een worden om de plaats van Tusschen 11 en 1 uur Buitengewone wachten werden verstrekt door de Infan terie als er revue over de Cavalerie en door de Cavalerie als er revue over de Infanterie moest gehouden worden bij revues over de Borgerij, alias Schutterij, dan door Infanterie en Cavalerie en steeds met de bestemming om het front „schoon te houden”. bepaalde route moest gevolgd bestemming te bereiken. op den dag en van 6 tot 8 uur ’s avonds mocht een beperkt aantal minderen naar huis, maar de sergeanten en korporaals moesten steeds aan hunne wachten aanwezig blijven. Het op- en aftrekken der Cavaleriewachten geschiedde op dezelfde uren en op overeenkomstige wijze als bij de Infanterie. De Dragonderwacht bestond enkel uit ruiters te voet. Door de Gardes te Paard werden, zooals reeds is mede gedeeld, patrouilles gereden, een van 1 korporaal en 2 ruiters langs den Rijswijkschen weg tot aan de Hoorn brug en terug en een andere van 1 korporaal en 3 ruiters langs den Bezuidenhoutschen weg en Oranjezaal en door het Bosch langs den Leidschen weg naar de wacht terug.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 54