HET GARNIZOEN VAN ’s-GRAVENI-IAGE. 46 „Wanneer H. K. H. of Vorstelijke Kinderen het Binnen Hoff komen te passeeren, word de waght uijtgeroepen, de groote Poort geopent, het geweer gepresenteert, march geslaagen, en gesalueert”. „Als het gebeurt, dat de Kooning- of Vorstelijke Per- soonen, onder het aflossen de waghten komen te passeeren, blijven beijde waghten soo lang in ’t geweer, en word deselvde ceremonie van beijden waghten gedaan”. „Voor H. K. H. of Vorstelijke Kinderen, het plein komende passeeren, als de waght optrekt, word insgelijx gemelde ceremonie geobserveert”. „Hoogstgemelde Persoonen, geduurende den godsdienst in de Fransche Kerck, de Hoofdwaght passeerende, word geen Tromme geroerd. Wanneer insgelijx Hoogst gemelde Kooning- en Doorl. Persoonen ’s avonds naa bezette waght uijt de comoedie over ’t Hoff komen, word het geweer alleen op schouder genomen, maar geen Tromme geroerd, nog gesaluteert”. „Als H. E. Groot. Moog. uijt haare vergaadering komen of scheijden, laat de Capiteijn sijne waght uitroepen, en sig in goede ordre bij ’t geweer rangeeren, die officieren stellen sig voor het vaendel, de Tambours daaragter, en blijven soo staan, tot alle de Heeren uijt de vergaadering gekomen sijn, hetwelk de Capiteijn, door een Sergeant bij den Caamerbewaarder, als ook wanneer deselve be ginnen te scheijden verneemen laat”. „Als op de tijd van afflossing de vergaadering scheijd, blijven beijde waghten soo lang in Parade staan, het vaendel hoog hebbende, tot de vergaadering gescheijden is”. „Als er een President van den Hoogen Raad, van weegen de Provinciën van Holland of Zeeland verkoozen werd, word voor ieder koets, waar de Heeren Gedepu teerden van de Staaten in sitten, soo dikwijls als deselve geduurende de Handeling de Hoofdwaght passeeren, ge-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 56