HET GARNIZOEN VAN ’s-GRAVENHAGE. 47 presenteert, de march geslaagen, en gesalueert, blijvende de Hoofdwaght soo lang in ’t geweer tot alles gedaan is”. „Bij andere statiën, als bij Inhaalingen, en inleijdingen ter eersten audiëntie van uijtheemsche ministers, word het geweer gepresenteert, march geslaagen en gesalueert”. „Voor de Parade van de Cent-Suises, of ander ge- waapent volk, komt de Hoofdwagt alleenlijk bij ’t geweer”. Mochten in de achttiende eeuw de Zaken van Oorlog al verwaarloosd zijn geworden, op het stuk van eerbewijzing schijnen de Heeren Groot Mogenden niet anti-militairistisch gezind geweest te zijn.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 57