INHOUD. 247 77 95 .48 Dr. H. J. de Dompierre de Chaufepié. Zinnebeeldige Voorstellingen op Vredes-penningen. (i6e, 17° en i8e eeuw) Met afbeeldingen van pemwngen F. J. G. ten Raa. Het Garnizoen van ’s-Gravenhage in de laatste helft der vorige eeuw. Met een plaat en plattegrond B. G. van der Hegge Zijnen. Arij van der Spuij. (Supplement) Mr. Anth. Struycken. Gijsbert Karei van Hogendorp Mr. L. M. Rollin Couquerque. Klachten van bewoners van het Haagsche Binnen- en Buitenhof. T. Tal. Haagsche bruggen. Eene Joodsche kwestie C. H. Peters. De Groote- of St. Jacobs-kerk. (Oud- Hollandsche kunst II). Met vijf platen en een plattegrond 113 C. Gijsberti Hodenpijl. Een blik op ’s-Gravenhage in 1800 Aanteekeningen uit het oudste Ordonnantieboek van de Staten-Generaal. 1586—1602. Medegedeeld door Th. Morren Dr. H. Brugmans. De voorrang bij de begrafenis van Prins Willem IV Johanna Berk. Een kijkje op het kantoor van den raadpensionaris Jacob Cats271 i 28 207 225 51 Bladz.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 7