KLACHTEN VAN BEWONERS VAN HET HAAGSCHE BINNEN- EN BUITENHOF. ’s Gravenhage, I p. 166 v. de Riemer, Beschr. v. Het Haagsche Binnen- en Buitenhof herbergde in de daar staande gebouwen in de i6; eeuw onder meer de stadhouders met hun gezin en gevolg. Hoewel herhaaldelijk gebleken was, dat de te hunner beschikking staande localiteiten niet genoeg ruimte bevatten, en dientengevolge verbouwingen en vergrootingen van het stadhouderlijk kwartier plaats vonden, scheen het, dat men in het laatst der i6; eeuw wederom ruimte te kort kwam en dat, om leden van het gevolg onder dak te brengen, inkwartieringen werden bevolen in kleinere huisjes, op het Buiten- en Binnenhof staande. Waarschijnlijk verdroot dat den bewoners dier huisjes en wendden zij zich te dier zake tot het Hof van Holland. Van hun kant beriepen zich de beambten van de stadhouders op eene onheugelijke gewoonte. Eene andere klacht was de volgende. Gelijk bekend, had het Hof van Holland de onmiddellijke jurisdictie en zekere administratieve macht over het Binnen- en Buitenhof en< eenige daaromheen liggende terreinen. Zoo kwam het,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 87