VIII 323 282 het 315 391 393 393 394 Bladz. W. Meijer. Haagsche Gebouwen. (Uit Huygen’s „Momenta desultoria”). Met aanteekeningen C. Gijsberti Hodenpijl. Aanteekeningen over Logement van Delft te ’s-Gravenhage Th. Morren. Het Kortenbosch. Met acht schets- teekeningen ARCHIEFSPROKKELS Scheveningsche zeerampen377 Zoenbrief van een doodslag in 1563379 Spiritualistische manifestatiën in 1584382 Waarzeggerij382 Sollicitanten voor de betrekking van organist in 1741 389 Hotelrekening van F. C. Niemann, waard in het „Groot Keizers Hoff” op den Korten Vijverberg. 1773 390 Aanteekeningen uit het Haarlemsch archief, betreffende Johan van Oldenbarnevelt De Magistraat snuift op kosten van de Stadskas. Een artist beknibbeld Een gevaarlijk leerboek

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 8