86 KLACHTEN VAN BEWONERS. S. van Veen. Refererende my nyettemin nopende beyde de voorsz. poincten t’ Uwer Mo. E. discretie. C o p i e. Kaerle, by der gracie Goots, Roomsch Keyser, altijt vermeerder 's Rijcx, Coninck'van Germanien, van Spanguen, van Arragon, van Navarre, van beeden den Cecillien, van Jherusalem, van Hongrie, van Dalmacie, van Croacie, etc. Eertshertoge van Oistenrijck, Hertoge van Bourgonguen, Lothrye, van Brabant, van Stier, van Carinte, van Carniole, van Lemburg, van Luxenburg ende van Geldre, Gravev van Habsbourg, van Vlaenderen, van Artoys, van Tyrol, van Bourgongue, Palsgrave ende van Henegauwe, Lantgrave van Elsate, Prince van Zwaeve, Marcgrave van Burgau ende des Heylichs Rijcx, van Hollandt, van Zeelandt, van Ferrette, van Frybourg, van Namen ende van Zutphen, Grave, Fleere van Vrieslandt, van Slavonic, van Portenau, van Salins ende van Mechelen, allen den genen, die desen jegenwoordigen sullen sijn, saluyt. Wij hebben ontfaen de ootmoedige supplicacie van Elsabeth, huysvrouwe van Jacob Clamp, contrarolleur van der fabrijcken, refectien ende reparatien binnen onsen Hove van Hollandt, inhoudende, dat ontrent vijff ofte ses jaeren geleden, omme vele diversche ende menichvuldige diensten, t’ anderen tyden by den voornoemden Jacob onsen voor- saten gedaen, ons belieft heeft hem te gunnen ende te geven ’t officie van ’t voorn, contrarplleurschap, omme welcke officie alsoe ’tselve concernerende die voorn, fabrijcke te bet te bedienen, heeft ons voort belieft te

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 96