119 EENE WANDELING DOOR ’s-GRAVENHAGE. Gezant Francisco de Lira gekocht van Georg Frederick de Renesse, Vrijheer van Assendelft, enz. Het was afkomstig van Anna de Renesse, Vrouwe van Assendelft en een „leenroerig” goed van de voormalige Onze lieve Vrouwe Abdij van Middelburg en nu van de Staten van Zeeland. Het is niet zeker in welken tijd dit huis gebouwd is. Sommigen meenen in 1530 door Gerrit van Assendelft, Voorzitter van den Hove van Holland, gehuwd met Catherine Duchessoi of de Chessois. In de Assendelftstraat, ook Lorrestraat genaamd, naar zekere vrouwe Laura of Leonore van Assendelft, die wij niet zullen ingaan, bevinden zich aan weerszijden zeer fraaie huizen, bewoond door aanzienlijke personen, onder anderen door Juffrouw van der Hoogh, den Procureur- Generaal Martini, de gezusters van Sorgen en de Advocaten Lasson en de Rooden. Verder het Westeinde vervolgende, komen wij langs de huizen van den Griffier Kinschot en van den Kolonel Beaumont. Deze beide huizen maakten vroeger een deel uit van het voormalige Bethlehems-klooster, gelegen op den hoek van het Westeinde en de Lorrestraat, dat in 1576 werd verkocht aan Neeltie van Hogenhouck, Wed. van Jan Quirijn Aertss. van der Hooge. Na onderscheidene lotwisselingen te hebben ondergaan, werd het in 1609 verkocht in vier perceelen, waarvan er nu twee bewoond worden door de reeds genoemde heeren Kinschot en Beaumont. Wij vergaten in het voorbijgaan melding te maken van het voormalige Gouden-Leerhuis, het middelste van de vijf huizen tusschen de Schoolstraat en de Jan Hendrik straat. Thans bestaat deze werkplaats, waar de kostbare „gouden leeren” werden vervaardigd, die tot sieraad strekten van de huizen der rijken, echter niet meer. Aan deze zijde wonen ook de erfgenamen van Monsieur

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 132