I27 EENE WANDELING DOOR ’s-GRAVENHAGE. Hoe gemakkelijk is het toch voor „fielten” en „gauwdieven” om iets van de goederen, hetzij vruchten, groente, pasteij- backers- of andere waren, die op een soort van toonbank half binnen, half buiten het open raam geplaatst zijn, weg te nemen en er mede door te gaanDe „winckelier” kan toch onmogelijk als hij bezig is binnenshuis zijne klanten te bedienen, gelijktijdig opletten wat er buiten wordt uitgevoerd door de broeders van het vlugvingerige gilde Om deze reden en ook om de passage voor de zware, dikwijls met vier en soms met zes paarden bespannen karossen in de winkelstraten gemakkelijker te maken, wordt er door de „Burgemeesteren ende Regierders” van ’s Gravenhage nu en dan geordonneerd dat de „luijffels” aldaar moeten worden weggenomen. Dit is werkelijk in deze nauwe straten niet overbodig, bij het drukke verkeer dat daar, vooral op de wekelijksche marktdagen, Maandag en Vrijdag, plaats vindt. Aan de westzijde van de Hoogstraat, (van de Markt komende), valt ons oog dadelijk op het huis van Willem Suijderhout; aan de talrijke zoetigheden, „taerten” en „vlaeden” die voor het venster zijn uitgestald, bemerken wij dat hij „pasteijbacker” is. Dan komen wij langs het huis genaamd „de Pauw”, van Anna Maria Bouwaerts, Wed. Johannes Goos, „de Roscam” van Sinjeur Johannes Opmeer, „franse cramer” en de „Witte Vos” van de erfgenamen van Pieter Houthuijn, de Wed. van Daniël Geselle en Hendrick le Sage, bontwerker. Tusschen deze winkelhuizen zijn ook nog andere, be woond door den chirurgijn Gijsbert Tellinghuijzen, den Agent Wiltbrinck, Juffrouw Machtelt Snels, Wed. van den Heer Viry, den Penningmeester Soetens, die zoo sterk heeft geijverd voor het maken van een weg naar Scheve- ningen, dien hij echter langs een anderen kant had willen aangelegd hebben, en wel van den Dennenweg af en

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 141