EENE WANDELING DOOR 's-GRAVENHAGE. I I zeer zeker i) Thans Gemeente-museum. iederen middag de ruiters zien bijeenkomen die de wachten moeten betrekkenen met de Haagsche kermis staan daar de tenten der „Marionet-speelders”, koordedansers, „guij- chelspeelders” en meer anderen. Dan is de tuin, achter de Doelen gelegen, schitterend verlicht en wordt deze bezocht door de aanzienlijksten in den lande. De ernstigste staatslieden achten zich niet te voornaam om aan de kermisvreugde deel te nemen en zelfs Johan de Witt was eens de „kermisvrijer” van eene Gravinne van Nassau, die gelogeerd was bij den Heer van Brederode 1 Iets verder op den hoek van den Korten Vijverberg ligt de St. Sebastiaens- of Schuttersdoelen. Deze „confrérie” telt minder hooggeplaatste personen onder hare leden dan de St. Joris en is ook van minder ouden datum. Voorheen hadden zij hun oefenplaats in een ouder gedeelte van de stad, tusschen de Geest en Zuilingstraat, totdat zij in 1509 de vergunning kregen tot het maken van een gebouw tegenover den Vijverberg. In 1633 was dit echter zoo vervallen, dat zij toestemming verkregen een gedeelte van hun grond te mogen verkoopen, teneinde uit de opbrengst een beter gebouw te kunnen oprichten. Op den verkochten grond verrezen de huizen van den Korten Vijverberg. Van het fraaie vierkante gebouw, dat wij hier voor ons zien en van waar men een prachtig uitzicht heeft over den vijver, werd in 1636 de eerste steen gelegd door den zoon van Frederik Hendrik, later Willem II. Op het westelijk gedeelte van het Voorhout, dicht bij de Hooge Nieuwstraat, zien wij het „Leijdsche Wagen veer”, naast de erfgenamen van den hoefsmid Jan Joosten, die, zooals wij aan de voor het huis staande „travaille” bemerken, de zaak hebben voortgezet en handen vol werks hebben.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 156