i+5 dit ruime plein, verkoopingen van 1669. 10 Zie het Register van EENE WANDELING DOOR ’s-GRAVENHAGE. Verder in het Noordeinde gaan wij nu, voorbij het huis genaamd „de Gouden Pot”, bewoond door den spiegel- maker de Waert en „de Witte Paeu” in 1669 gekocht door Johan Wiswiller, „franse cramer”, van de Wed. van Francois le Ducq, de Plaats op. Wij beginnen aan de noordzijde van dat aan beide zijden bezet is met deftige gebouwen, zoowel heeren- als winkelhuizen. „De Gulden Pau” aan de oostzijde van „de Witte Pau” gelegen, was vroeger een herberg en wordt nu bewoond door de Wed. van Franqois le Ducq, „franse cramer.” Een paar huizen verder staan wij voor een merk waardig gebouw dat door zijn somber aanzien en kelder achtige vertrekken geen aangenamen of opwekkenden indruk maakt. Het is de herberg „de Oude Zwaan”, een der oudste huizen van ’s Gravenhage, vroeger waarschijnlijk gebruikt als pleisterplaats door de Graven en hun gevolg, wanneer zij zich naar ’s Gravesande be gaven. Na de stichting van het Vorstelijk slot op het Binnenhof, werd dit huis door den Graaf aan een zijner gunstelingen in leen gegeven, en kwam het onder anderen in 1541 in handen van de Persijns. In 1568 verkocht Johan van Persijn dit huis aan Hendrick Michielss., die er een herberg in hield, genaamd „de Oude Zwaan.” In 1459 schijnt er ook reeds een herberg in gehouden te zijn, genaamd „St. Joris” en in 1523 heette het „de Draak.” Nu juist 30 jaar geleden en dus in 1649, werd in deze herberg een moord gepleegd op Isaack Doreslaar. Hij was de zoon van een predikant te Enkhuizen, had een avontuurlijk leven geleid en woonde te Londen. Hoewel hij zijn leven te danken had aan Konmg Karel I die hem genade had geschonken toen hij ter dood was

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 160