F EENE WANDELING DOOR ’s-GRAVENHAGE. 148 juwelier, trouwde in 1664 met den ongelukkigen Ritmeester Buat, die reeds twee jaren later op het schavot zijn leven moest eindigen. Verder wonen hier nog de Heer van Boetselaer, de Gedeputeerde van de Staten-Generaal Vrijbergen en de Tresaurier Jacob van der Does. Zoo zijn wij weder op de Plaats teruggekomen en gaan aan de oostzijde voorbij eenige huizen aan den kant van den Vijver staande, waar eertijds een muur was met een poort die den Vijverberg van de Plaats afscheidde. Deze huizen worden bewoond door Lambert Gerritss, bakker, Johannes Ravens, goudsmid en juwelier, en Francois van Sevenhuizen, „apothecaris.” Nu gaan wij door de Gevangenpoort, of „Voorpoorte van den Hove van Holland”, die nog steeds als gevan genis wordt gebruikt. Wij willen er ons maar niet lang ophouden daar de vreeselijke dingen die hier niet lang geleden gebeurd zijn, nog versch genoeg in het geheugen liggen, om ons deze wandeling te verbitteren. Wij komen dus, voorbij eenige kleinere winkelhuizen van Jan Francoys, zwaardveger, en de erfgenamen van Jacques Turnhout en Guilliaume Messiers, op het Buitenhof. Wij willen echter eerst door de Groote- of Stadhouderspoort het Binnenhof betreden. Gelukkig zijn wij te voet en kunnen er dus ongehinderd binnengaan, want niemand dan de Stadhouder en zijn gezin heeft het recht daar door te rijden. Aan de west- en noordzijden zien wij dat dit Binnenhof omgeven is door een galerij of zuilengang, terwijl zich aan de zuidzijde woonhuizen bevinden, bewoond door kamerbewaarders en de „comptoiren” van de Notarissen en andere beambten. Vóór deze huizen zijn hooge linde- boomen geplant en daaronder heeft men zitbanken ge plaatst, waarvan des zomers een druk gebruik wordt gemaakt, om al uitrustende van de beslommeringen des daags en genietende van de zoele avondlucht en den

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 163