i6i ii een vel de over- EENE WANDELING DOOR ’s-GRAVENHAGE. van ter Horst en op den noordhoek van het Doelstraatje, dat achter de beide Doelen tot in de Houtstraat strekt, „het Groote Keijsershoff”, toebehoorende aan de wed. van den reeds genoemden Gerrit Maes, geboren Lasson. Teruggaande langs den vijverkant, waar wij rukkelijk uitzicht hebben op de gebouwen aan zijde, waarboven de Jacobstoren zich statig verheft, komen wij wederom op het Plein. Aan de noordzijde hiervan, op den hoek, staat het huis van den Heer van Nassau-Odijck, zoon van Lodewijk van Nassau, Heer van Beverweert. Eenige jaren geleden werd deze plek nog ingenomen door de woning van den rijken Heer van Nieuwkoop. De tegenwoordige eigenaar liet dit huis echter geheel afbreken en er deze prachtige woning voor in de plaats zetten, meer naar verhouding van de weelderige en elegante eischen die hij zich gedurende zijn langdurig en avon tuurlijk verblijf in Frankrijks hoofdstad had leeren stellen. Aan denzelfden kant bevinden zich ook nog de huizen van den Heer van Aerlanderveen, den Kapitein Kien, den Commis de Ruyt en den Advocaat Salanger. Een gedeelte van de oostzijde van het Plein wordt ingenomen door het Logement van de Heeren Gedepu teerden van Amsterdam. Dit gebouw bestaat uit drie huizen, waarvan het eerste in 1618 gekocht is van den Raadsheer Albert de Veer, het tweede in 1642 van Maria van der Hooghe, wed. van den Raadsheer Schotte en het derde in 1676. 1) Wij zien daar ook de huizen van de wed. van den Majoor Bresser, den Griffier Triglandius, Matheus Snels, t) Het vierde werd gekocht in 1718. In 1736 besloot men deze vier huizen af te breken en een groot Logement te bouwen. Dit gebeurde van 1737 1743 en is nu in gebruik bij het Rijks-archief.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 176