IÓ2 Oorlog. Verbouwd in 1743, thans Ministerie van s) De Cretzer, bladz. 54. EENE WANDELING DOOR ’s-GRAVENHAGE. de erfgenamen van Evert van Berlehaer, die van Engelbrecht Schimmelpenninck, den Adv. Geltsack en de erfgenamen van den Raadsheer Nierop. Aan de zuidzijde van het Plein staat het Logement van de stad Rotterdam,1) in 1650 gekocht van den heer Thyman van Volbergen en zijn verscheidene andere deftige woonhuizen, „die in deftigheijt voor geen gebouwen in de voornaamste steden in Europa behoeven te wijken2) Aan deze zijde wonen onder anderen Isaacq Peronneau, „apothecaris” en Adam de Percy, terwijl wij hier ook zien het logement „het Keijsershoff”, door Hendrik Wilgen- bosch verkocht aan Bernart Everaerts. Het Plein van hieruit dwars overstekende komen wij in de Groote of Lange Houtstraat, bezet met groote en aanzienlijke huizen, „waerinne geen huys van neringe te vinden is.” Aan onzen linkerkant zien wij de huizen van den Overste Cluge, den Vroetschap Huls en de erfgenamen van den Griffier van der Tocht, en verderop het logement der stad Haarlem, in 1636 aangekocht en grenzende aan het logement van Gouda en Delft. Thans echter logeeren de Gedeputeerden dezer laatste stad daar niet meer, daar zij van wege de dichte nabuurschap gemakkelijk heen en weder kunnen gaan. Aan het einde dezer straat gekomen keeren wij terug en gaan dan aan onze linkerhand langs het huis van Jhr. Wolphert van Borselen, de erfgenamen van den Raadsheer Borre, die van den Raadsheer de Wilhem, enz. de Casuariestraat in, die ook wel genaamd wordt Sterlingstraat, naar Pieter Sterling, die hier vroeger vele eigendommen bezat.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 177