ió3 De Riemer, bladz. 751. Nu Hoogere Burgerschool. EENE WANDELING DOOR ’s-GRAVENHAGE. Aan de noordzijde woont Dr. van Dam, terwijl de wed. en erfgenamen van Davidt le Francois daar eveneens eene woning bezitten. Door deze straat zijn wij op het Bleijenburg gekomen, waar wij vooral niet moeten vergeten het huis van den beroemden, doch later krankzinnig geworden Staatsman Coenraad van Beuningente zoeken, hoewel het door zijn verborgen ligging achter deze geringe huisjes niet gemakkelijk te vinden is. Men moet dit steegje doorgaan om er te komen, maar wanneer men dit gedaan heeft ziet men dat het een prachtig gebouw is, gelegen in een fraaien tuin, die op de Prin- sessegracht uitkomt. Verder zien wij hier nog eenige achteruitgangen van de op de Prinsessegracht gelegen huizen en eenige mindere woningen. De Heerestraat, met de huizen van Kapitein Creuset, Willemijntje Codde en anderen, strekt van het Bleijen burg tot het Plein. Deze straat gaan wij echter voorbij en loopen liever door tot aan de Heerengracht, die wij, hier even stilstaande, gemakkelijk kunnen overzien. Deze fraaie gracht, met lindeboomen beplant, heeft voornamelijk aan de zuidzijde prachtige huizen, waarvan de eigenaars onder anderen zijn de erfgenamen van den Heer van Roodenburch, Jhr. Maximiliaen en Vrouwe Catharina d’Hartain als erfgenamen van de Vrouwe van Lier, Johan Pauw, Heer van Hogersmilde, den Pensionaris Panhuijsen, den Fleer van Bennebroeck, President van den Hove van Holland, enz. Recht tegenover het Bleijenburg ligt de Fluweelen Burgwal, waarvan het hoekhuis aan de linkerzijde in 1659 bewoond is geweest door den Raadpensionaris Johan de Witt. Verder zijn daar de huizen van Philips Buijs, Johan

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 178