DE WORDING EN ONTWIKKELING VAN HET „HOF IN DIE HAGHE” GEDURENDE DE MIDDELEEUWEN. Waar noch oorkonden, noch kronieken, noch andere behoorlijk gestaafde overleveringen ons den weg wijzen in de geschiedenis der wording van het koninklijk, later grafelijk, hof in „die Haghe”, waar zelfs de tijd van het ontstaan van deze gewichtige stichting niet met juiste jaartallen bepaald aantewijzen is, zal het geoorloofd zijn te trachten die leemten eenigszins aantevullen door enkele voorafgaande beschouwingen omtrent de mogelijke redenen, welke geleid kunnen hebben tot de keuze der plaats, waar de grafelijke zetel voor goed blijvend werd gevestigd, van waar nog in jongere eeuwen daden van macht en gezag, tegenover de gantsche wereld werden beraamd en bevolen, welke strekten tot luister van den Staat der Vereenigde Provinciën. Niets met zekerheid is bekend omtrent vaste verblijf plaatsen der graven uit het Hollandsche gravenhuis. Die graven schijnen min of meer een zwervend leven te hebben geleid, dat eensdeels oorzaak vindt in het woelige leven

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 17