EENE WANDELING DOOR ’S-GRAVENHAGE. 168 Janss. 1) De Riemer, 2de deel, bladz. 715. van Meeus Willemss, schuit- van de wed. van den Deur- Tongeren ten westen. van den Heer Gijsbert de Wit, Vermeulen, en eenige schippers en schuitenvoerders, totdat wij komen aan de Ammunitiehaven of Uiterste gracht, waar zich het Ammunitiehuis bevindt van de Staten- Generaal. Dit huis, dat in 1598 gebouwd is door Leendert Wouterss., werd eerst door de Staten gehuurd, doch in 1602 door hen gekocht, om er de affuiten, spaden en andere artillerie-benoodigdheden in te bewaren, i) Op deze gracht wonen ook de arbeiders en al degenen die hunne werkzaamheden hebben aan het Ammunitie huis, terwijl zich hier ook de woning bevindt van de wed. van den affuitmaker Brackman. Verder het Spui langs loopende, komen wij op het terrein waar de groote bleekerijen van den Haag gevestigd zijn, en waartusschen slechts enkele kleine huisjes ge groepeerd staan. Deze groote bleekerij heet „het Lam metje groen”, iets verder zien wij „het Kalfie groen”. Meer naar links, onder de Uileboomen, bevindt zich ook nog eene bleekerij, toebehoorende aan Melchior Kemels en Jan Willemss. van Geldorp, genaamd „de Witte Swaen”, terwijl het huis genaamd „het Eselsvelt”, bewoond wordt door Lucas Lunack, schrijnwerker. Deze bleekerijen en tuinen strekken zich uit over een groot gedeelte gronds, achter de Nieuwe Haven; het zou ons echter te ver voeren dit gedeelte om te wandelen. Op het Geldelooze pad zijn slechts twee woningen die eenigszins boven die der overige bewoners uitsteken, namelijk die van de wed. voerder ten oosten en die waarder van Langs de huizen Claes Janss. Mulder, Adriaen Hendricxss de Haes en Jan van den Burgh, bereiken wij nu het einde van het Spui.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 183