i77 1) Haagsche Doctoren, 12 van Dr. Krul, biz. 148. EENE WANDELING DOOR ’s-GRAVENHAGE. steken, onder anderen van Wybrandt Tubalckain, Dr. Abraham Slingelandt, Bartholomeus van Buijren en Floris Arentss, schoenmaker. Op de Gevolde gracht treffen wij onder anderen het huis aan van Hendrick Janss. van Deventer, den vader van den beroemden geneesheer Hendrick van Deventer, geboren op den i6den Maart 1651 den „vader der wetenschappelijke verloskunde” genoemd. Als goudsmidsleerling verliet hij het huis van zijn vader om vele jaren een volgeling te zijn van Jean Labadie, den bekenden dweepzuchtigen predikant en vriend van Anna Maria Schurman. Door eigen studie bracht hij het zoover dat hij een der beroemdste geneeskundigen van zijn tijd werd. 1) Ook woont hier de Wed. van Luitenant Westerhout en Pieter Blondeel. Verder gaan wij voorbij het huis dat op 17 Mei 1664 gekocht werd door den bekenden tooneel- directeur Jan Baptista van Fornenberg, nu genaamd „de Gecroonde Tabackston” en vroeger „het Studenten-leven”. Het werd eerst bewoond door zekeren van Gilst, „toebacks- vercooper”. Om in de Spuistraat te komen, moeten wij eerst nog het laatste gedeelte van het Spui afloopen, langs den Vroetschap van Wyngaerden, Gerrard Ammelingh, boek- verkooper in „de Vergulde Haan”, den Apotheker Johannes Ammelingh, den hoedenmaker Adolphe Borrebach, in „den Princen Velthoet”, Jan Gijsbrechtss Veerman, Jan Schaers, bakker, Jan Mathijss. van der Burch en Laurens van Spaa, „suijckerbacker” op den hoek van de Spuistraat. De Spuistraat inslaande, zien wij aan onze linkerhand vele groote en deftige huizen, onder anderen die van de erfgena men van Floris Pieterss. van der Salm, wonende in de Salm”, die misschien aan dit uithangbord zijn naam ontleende,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 193