i8o EENE WANDELING DOOR ’s-GRAVENHAGE. Terugwandelende langs de westzijde van de Wagen straat, komen wij langs eenige neringdoenden, zooals Neeltie Crijnen, Jan Corneliss. Bal, Ary Claess Blotelingh, Isaacq Wiltens, enz. totdat wij aan dat gedeelte van de Veerkade komen, dat op de Paveljoensgracht uitkomt en nieuwe Veerkade is geheeten. De vriendelijk belommerde gracht langs wandelende, zien wij de woningen van de erfgenamen van den Predikant van der Linden, den Secretaris Bleijswijck, de erfgenamen van deWed. van Nicolaes Eeckhout, Adam Lectius Bierlingh, de erfgenamen van Gerrit Muijs van Holy en Dr. Marcelis van Maerle. Weder in de Wagenstraat gekomen, gaan wij voorbij de Wed. van Salomon Coster en Majoor Melis. Hier staan wij voor de Nieuwe Molstraat. Aan de zuidzijde dezer straat, die in 1644 gebouwd is, wonen onder anderen de erfgenamen van Elisabeth Geul, de Wed. Houtuijn, Christoffel de Haen, vleeschhouwer, de pen ningmeester Adrichem, de kinderen van Abraham Muysaert en de Wed. van Dr. Schrevelss. De noordzijde wordt bewoond door eenige advokaten en ambtenaren. Wij volgen nu verder de Wagenstraat steeds aan de westzijde langs de huizen van de familie Verburch, den President Schilders, Jan Jacobss. Schaeff en Servaes van Schoorstraten tot aan den St. Anthonis Burgwal, dien wij even willen opgaan. Aan de zuidzijde daarvan zien wij verscheidene groote huizen, bewoond door de erf genamen van den Advocaat Lucas Hooft, de erfgenamen van den Advocaat Dedel, de Advocaten Seger ten Holten, Dirck de Cocq van Nereijnen, den Burgemeester Julius Casius, de van der Schaeffs, Jan Westerbaen, de van den Heuvels, den Directeur Brant, den Predikant Weede- waert, de Wed. van Dr. Pieter van Wouw, den Agent Cuijlenburgh enz. Terugkeerende langs de noordzijde van dezen Burgwal,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 196