i8i van Mr. Willem de i Dr. Samuel Cabel- van 1) In 1584 is deze straat gedeeltelijk afgebrand, waarbij ook een gedeelte van het voormalig St. Elisabeth’s-klooster een prooi der vlammen werd. EENE WANDELING DOOR ’s-GRAVENHAGE. die reeds in het jaar 1663 is aangelegd, gaan wij het groote en kleine huis van Juffrouw van Noordingen voorbij. Aan het begin van de Wagenstraat, op den viersprong gekomen, slaan wij links de Vlamingstraat in en gaan nu voorbij de huizen van den Pensionaris Serooskerken, den Procureur Mierboom, de erfgenamen van Mr. Willem Rosendael, den Kolonel Torsse en Riccus van der Kun, totdat wij komen in de Raamstraat. Eertijds bevonden zich hier de „ramen” die voor de laken bereiding werden gebruiktthans is het een deftige straat met fraaie woningen. Aan de westzijde van de Raamstraat zien wij de woningen van den Rentmeester Groenenberch, den Chi rurgijn van Bourgondiën, den Procureur van Olen, de erfgenamen van den Adv. Dedel en de Wed. en erfge namen van den Adv. Jacob Deijm. Verder wonen hier de erfgenamen Groot, de Advocaat Joris Cabeljau en jau, de erfgenamen van juffrouw Miverius en die den Secretaris Ruijsch, terwijl wij aan deze zijde ook het huis opmerken van den beroemden wiskunstenaar Simon Stevin, den leermeester van Prins Maurits, door wien dit huis van 1612—1620 werd bewoond en alwaar hij ook is overleden. Aan de oostzijde wonen de Secretaris Boot, de erfgenamen van Pieter de Groot, de Commis Segwaert en de Commis van der Haer, de Deurwaarder van der Houck en Steven Pots, de Notaris Bernoulie, Nicolaes van Sorgen enz. In het Groenendaals-straatje dat de Raamstraat met de Markt verbindt, woont nog de Advocaat Nassauw.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 197