EENE WANDELING DOOR ’s GRAVENHAGE. 189 uitgangspunt, Gebouwd in 1681. van deze Markt en de Prinsegracht staat alle botervaatjes en andere waren worden Gaeswijck, den Notaris Borsman, den Agent van der Burch, den Fiscael Doudijns, de erfgenamen van Dr. Craeyvanger, de Wed. van Ds. Geesteranus en anderen. Nu zijn wij weder op de Markt, ons terug gekomen. ’s Maandags en Vrijdags is de geheele ruimte overdekt met groote en kleine kraampjes, waar men allerlei waren kan koopen. Dan is het hier een oorverdoovend ge schreeuw van de marktventers die hunne waren aanprijzen, terwijl de reukorganen minder aangenaam worden aangedaan door de geur van gedroogde visch van de Scheveningers. Wanneer men dan echter een weinig verder loopt, ziet men een schoone bloemmarkt en krijgt men eene heerlijke vergoeding door de verrukkelijke bloemengeur die men daar geniet en het gezicht op de frissche rozen, leliën en andere kinderen van Flora. Natuurlijk wordt deze markt steeds druk bezocht door oude en jonge bloemenliefhebsters van allerlei stand. Op den hoek de Waag, waar gewogen. Vroeger bevond zij zich in „de Sack”, achter de groote kerk. Weldra zal hier echter een grooter ge bouw verrijzen, i) Op de Markt zien wij ook de huizen van Arent van Dijck, den Procureur Boon, den „Drogist” Pieter Borst, den Ontvanger Benschop en eenige winkeliers. Onze wandeling is thans geëindigd. Natuurlijk is er veel wat wij slechts terloops hebben kunnen beschouwen en zijn er tal van merkwaardigheden die wij enkel in het voorbijgaan konden aanstippen. Daar deze echter op andere plaatsen, door bekwame geschiedkundigen en ijverige navorschers, reeds meermalen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 205