r 192 DE HAAGSCHE CLUB IN DE HOUTSTRAAT. De spelling is onveranderd gelaten. Article 2-. Les cartes seront payees de jour sur le pied ordinaire de quatre escalins pour les deux jeux; mais a la bougie I. Het oudste Reglement. (1748). Loix1) de cette Société. Article ir. Chaque souscrivant payera cinq Ducats par an, a compter du 1 Novembre 1748, pour defrayer le louage d’une maison, pour payer les domestiques et pour entretenir le feu nécessaire dans les cheminées. Mais si, dans la suite, Messieurs les Commissaires (qui sont authorisez pour régler les affaires qui regardent 1’oeconomie) trouvent que la société puisse se soutenir pour moins de cinq Ducats par an, pour chaque membre, ils seront les maitres de diminuer tous les ans au 1 Novembre la taxe, d’autant qu’ils jugent a propos, mais il ne leur sera jamais permis de 1’augmenter. het oude lokaal, dat zoo bijzonder fraai gelegen was, en dat juist door de beperkte ruimte en den eenvoud der inrichting, aan de Sociëteit met haar klein getal leden, een eigenaardig cachet gaf, zich voor den geest terug roepen en daarbij het een en ander uit de geschiedenis van de „Club” herdenken. Wellicht zullen de volgende bladzijden, aan het archief ontleend, daarbij van eenig nut kunnen zijn. Dat het archief niet geheel volledig is moet, naar men zegt, worden geweten aan een brand, die vele stukken heeft doen verloren gaan. Den Haag, Februari 1896.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 209