198 DE HAAGSCHE CLUB IN DE HOUTSTRAAT. III. I n Aan de lijst der leden ontleenen wij verder nog de volgende bijzonderheden In 1777 werden als Membres Surnuméraires vermeld S. A. S. Ie Prince d’Orange, Stadhouder. en S. A. S. Ie Due de Brunswick, Feldmaréchal. Blijkens de lijst werden ook Regeeringspersonen, die niet in den Haag woonden, maar daar slechts van tijd tot tijd vertoefden, onder de leden opgenomen. Zoo vinden wij o. a. vermeld 1775 Rendorp, Echevin d’Amsterdam. 1776 Roel (sic), d’Amsterdam. 1780 Deput, Membre des Etats-Généraux et Bourgue- maitre de Nimégue. 1784 Dedel, Bourguemaitre d’Amsterdam. 1785 De Smeth, Echevin d’Amsterdam. 1787 C. Munter, Echevin d’Amsterdam. 788 Le Baron Rengers, Premier de Franeker. Brantsen, Conseiller de la Cour d’Arnhem. Repelaer, Conseiller de la ville de Dordt. 1789 Van der Hoop, Fiscal de l’Amirauté d’Amsterdam. 1790 Hogendorp, Pensionnaire de la ville de Rotterdam. 1791 Groeninx, Bourguemaitre de Rotterdam. Op een lijstje der Commissarissen in 1773 vinden wij vermeldFagel, Greffier. Zooals men bespeurt komen op deze lijst der oudste leden vele vreemde diplomaten voor. Een hunner, de heer Dayrolles, (Resident de S. M. Britannique) was zelf, blijkens de onderteekening van het Reglement van 1748, een der eerste Commissarissen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 215