DE HAAGSCHE CLUB IN DE HOUTSTRAAT. 202 Commissie zoogenaamde G. C. H. de Lijnden. Heiden de Reinestein. H. W. van Reede. H. J. Bigot. C. T. Sandoz. J. L. Reynst. T orcke. G. J. D. Pallandt. G. Brantsen.” was geconstitueerd, teekenden de leden een „Convention du Secret”, aldus luidende: „Nous soussignez promettons et nous engageons mutuellement les uns envers les autres sur notre parole d’honneur, de ne rien dire ni rien commu- niquer a personne hors du Commité, de ce qui sera délibéré au cercle dans les assemblées des Com missaires nommes pour déterminer 1’emploi des 42000 fl appartenant a la Société, jusqu’a ce que la resolution finale aura été déclarée a la Société. Ce 14 Mars 1774. F. C. van Aerssen van Sommelsdijk. D. W. de Verschuer. Le Chev. Yorke. Wassenaer Obdam. Wassenaer Ruive. George van Randwijck. A. F. de Stöcken. F. van der Hoop. Een van de leden der Commissie, de Chevalier Yorke, dweepte met het denkbeeld om eenen schouwburg op te richten. Men meende daartoe eene som van ongeveer 150000.— noodig te hebben, waarvan het ontbrekende door eene geldleening moest worden verkregen. Het terrein moest men echter kosteloos trachten te verkrijgen. De Commissie „geconsidereerd de bouwvallige en „misschien gevaarlijke toestand van het tegenwoordige „Theater”, besloot hiertoe eene poging te doen bij de Staten van Holland en Westvriesland, van wie men de beschikking hoopte te erlangen over een terrein in het Lange Voorhout over den Doelen, „sig strekkende van het „Bleekveldje af tot omstreeks de Pomp, welk terrein „dusdanig soude kunnen worden aangelegd dat nog de

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 219