252 EENIGE HAAGSCHE DOCTOREN, ENZ. Mr. Volckert van Groenewegen, Delft. 3) Odilia Herweyer, ge- der Enst, 4) advocaat van het aan de zuidzijde Mr. Anthonis Herweyer, gehuwd met Baerte (Baertghen) Verhoech (Van der Hoog), dochter van Cornelis van der Hoog, woont in 1541 in het huis gen'1. „In Coelen” op de Groenmarkt, op den zuidhoek van het Halstraatje. Sterft in Maart 1558. Tr. p. too. Zijn weduwe verkoopt in 1563 het huis gend. „de gemeene Verwerye inJt Zuid- einde” (Wagenstraat o.z.) Tr. 1564, p. 4. Zijn kinderen zijn o. a. Cornelis Herweyer, Mr. Dirck Herweyer „doctor in beyde rechten, advocaat voor ’t Hof”, 2) Elisabeth Herweyer, gehuwd met Huych Jansz. Heilige Geestmeester van huwd met Mr. Volkert van Hof. Tr. 1578, p. 94. 1588, p. 99. Mr. Joostwoont in 1541 van de Jan Hendrikstraat. Tr. 1541, p. 109. Mr. Huych Ysnel van Nyeuveen (Nieuveen)gehuwd met Machtelt Harweijer (Herweijer). Koopt in 1556 een huis aan de w.z. van het Zuideinde, hetwelk zijne weduwe in 1589 wederom verkoopt. Heeft in 1566 twee dochters Baertgen oud 11 en Dorothee oud 16 jaar. Tr. 1566, p. 79 vs. Mr. Lucas van der Schelling. Hij woont in 1561 aan de ö.z. van de Nieuwstraat. 5) Mr. Anthonis Schinckel (Schenckels) „woenende althans (1590) alhier in den Hage”. Tr. 1598, p. 25. 1) M. G. Wildeman. Aanteekeningen uit de Rentmeesters- rekeningen der St. Jacobskerk, p. 29. 2) Transportboek van Voorschoten 1591, p. 168 vs. Rijksarchief. 3) Transportboek van Rijswijk 1569, p. 123. Rijksarchief. 4) Hij komt meestal voor als Mr. Volckert Demosthenes of van Enchuysen IJsbrantsz. Tr. 1565, p. 191 vs. 1581, P- 49 e-v.j. Hofboek 1561, p. 110 vs.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 269