253 EENIGE HAAGSCHE DOCTOREN, ENZ. de W.Z. van Zouderbeecke Zuyderbeeck) zoon van Zuyderbeeck. Woont in 1561 op den hoek van Mr. Cornells Schuute (Schuyte). J) Waarschijnlijk af komstig uit Vlaanderen. Gehuwd met Jonkvrouw Marie Beuckelaer, dochter en eenige erfgenaam van Mr. Nicolaes Beuckelaer en Dignum Huygend1'. Heeft twee kinderen Guillebert Schuute en Marie Schuute, gehuwd met Pieter van Capella, procureur voor het Hof. Woont aan de w.z. van de Veenestraat ten z. van het huis „de Guide Vijs el”. Tr. 1560, p. 21. Zijn weduwe hertrouwt met Mr. Augustijn van Teylingen, advocaat voor het Hof. Tr. 1571, p. 13 vs. en 91. Augustinus Strobanus koopt in 1595 het huis genaamd „het Schaeck” aan de w.z. van de Veenestraat. Tr. 1595, p. 56 vs. Mr. Heinrick Vergoer een specialiteit „omme te besien de urynen”. Hij woonde in 1561 in de Hooge Nieuwstraat. 2) Mr. Pieter van Wittendel. Hij was een (halve) broer van Jacob van Nes Cornelisz. „commies ten comptoire van Mr. Jacob Valcke, tresorier-generael van Zeelant”. Tr. 1597, p. 137 vs. Werd 10 Nov. 1594 aangesteld als stadsdoctor. 3) Mr. Jan van Zeyst komt voor in 1505. 4) Gehuwd met Rusgen Cornelisdr. Zij compareert als weduwe in 1540. Tr. p. 93 vs. Mr. Heynrick Aernt van 1) 1= Memoriaal van Mr. Bartholt Ernst 1559, p. 243. 2) Hofboeck 1561, p. 278 vs. 3) Dr. R. Krul. Haagsche Doctoren enz. p. 15. 4) 2= Memoriaal Mr. A. Sandelin 1521, p. 216 vs. Zijn zegel komt voor aan een charter van het klooster der Kartuisers binnen Delft. Rijksarchief.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 270