-254 EENIGE HAAGSCHE DOCTOREN, ENZ. 1) Zie o.a. Nassausch-Domeinarchief, fol. 1275 n°. 6 portef. 2) Dr. Krul. Haagsche doctoren enz. p. 64. Chirurg ij ns. Mr. Dirick Adriaensz., gehuwd met Barbara Coopal Marinusdr. (Zij compareert voor het gerecht van den Haag in Juni 1583 als wed. en is in 1584 hertrouwd met Franchois Forier (Falirier?) Tr. 1583, p. 78 vs. en p. 89, 1584, p. 76, 1592, p. 170 vs. Hij verkoopt in 1581 het huis gend. het Busboomken, gelegen op den hoek van de Poten en het Spui. Zijn weduwe woont in 1584 op de Plaats. Mr. Gillis Arondeaulx, „medicijnmeester ende chyrur- gijn”, koopt in 1592 een huis aan de nz. van de graft, woont daar nog in 1597. Tr. 1592, p. ii2vs. en 184. Mr. Jacob Blondeel. Einde 16e eeuw. x) Adriaen Jansz. van der Burch. Koopt in 1582 het huis genJ. de Struis, op den hoek van de Veene- en Spuistraat. Tr. p. 48 vs. Verkoopt dit huis in 1587. Tr. p. 113. Aernt Christoffelsz. Tr. 1563, p. 144 vs. Mr. Aelbrecht Jansz. van Diepenhorst, „chirurgijn en barbier”. Gehuwd met Maritgen Lourisdr. Tr. 1571, p. 5. Zij comp. als wed. in 1572. Tr. p. 81. Mr. Bartholomeus (van) Hamel, een der vier oprichters van het Chirurgijnsgild in 1591. 2) „Stedenieester” (stads chirurg), acte van aanstelling 18 October 1593, op een tractement van 80 pond. Hij was in 1594 huisbewaarder den Kneuterdijk en Hooge Nieuwstraat n.z. Tr. 1561, p. 86 vs. Zijn erfgenamen zijn: zijn broer Frans Aerntsz. wonende te Amsterdam en zijn beide zusters Frederica, wed. Cornelis Jansz. wonende te Haarlem en Margriete. Peter van Zijl komt voor in 1567. Tr. 1567, p. 61 vs.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 271