255 EENIGE HAAGSCHE DOCTOREN, ENZ. van het Pesthuis. Gehuwd met Maijken Wiggers. (Zij is overleden 1598, vijf onmondige kinderen nalatende.) Tr. p. 49 vs. Hij koopt in 1591 het huis gend. het Paradijs. Tr. p. 31, verkoopt het wederom in 1598. Tr. p. 40. Bij den verkoop werd bedongen dat „den cooper niet sal vermogen ofte yemant van sijne weegen in de voorss. huysinge te tappen ofte vercoopen eenige gebrande wijnen ofte gedisteleerde wateren binnen den tijt van ses eerst- coemende jaeren, op een boete van 100 'lï; Vlaems.” Deze artikelen schijnen dus door Mr. van Hamel te zijn verkocht. In 1597 koopt hij het huis gen'1. Middelburg aan de wz. van de Veenestraat. Tr. 1597, p. 16 vs. Mr. Harmen. Wordt in 1595 aangenomen als lid van het Chirurgijnsgild. Jacob Thijmans ‘t Hooft, gehd. met Maritgen Willemsdr. 1584 een huis aan de zz. van de Poten, verkoopt dit weer in 1588. Tr. p. 92. Hij koopt in Tr. p. 65 en Zij compareert als weduwe in 1592. Tr. p. 34. Mr. Claes Jacobsz., zoon van Jacob Adriaensz. en Margriete Claesdr. Hij koopt in 1571 het huis gend. het „Claverblat” aan de o.z. van de Nieuwstraat. Tr. p. 12 vs. en 131 vs. Zijn broeder Cornelis Jacobsz. woont naast hem in de Nieuwstraat; zijn zuster Geertruyt was gehuwd met Hans de Clercq. Dirick Jansz., woont in het Noordeinde. 1582. Tr. p. 9. Mr. Pieter Joachimsz., koopt in 1571 het huis gend. de Wildeman aan de w.z. van het Spui. Tr. p. 120 vs. Mr. Lenaert Jorisz., „pachter van den impost op de bieren en wijnen” 1569, p. 51. Hij koopt in 1561 een huis aan de n.z. van de Papestraat en een huis in de Spuistraat. Tr. p. 130 en 141. Hij woont o.a. in 1562 en 1569 op den Zuid-oosthoek van de Veenestraat in het huis gend. de Struys (of Vogelstruys) welk perceel in

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 272