2ÓO EEN1GE HAAGSCHE DOCTOREN, ENZ. ie Memoriaal Barthout Ernst, p. 126 vs. 5) Hofboek, p. 100 vs. s) Tresoriersrekening 1570/71, p. 27 vs. 4) Dr. Krul, Haagsche doctoren, p. 64. 6) Mededeeling van den heer M. G. Wildeman. 6) Register der Dingtalen van het Hof 1520. Hofboek 1512. Apothekers. Arndt Adriaensz. gehuwd met Lijsbeth Dircxsdr. woont in 1520 m den „Apteecke” 6) aan de z.z. van de Plaats. Zij compareert als weduwe in 1538. Tr. p. 7 vs. Heeft in 1512 een erf op den Dennenweg. Commissie van 21 Augustus 1558.1) Hij verkooptin 1565 het huis gend. „de gulden Sael” aan de w.z. van de Veenestraat, dat hij in 1556 van David Beekman had gekocht. Tr. 1565,4. 8. Mr. Jacob Thymensz. 1584. Tr. p. 65. (Zie p. 239 en 257). Mr. Laurens Veau, (du Viau, le Veau, Veauw, Vyou). Verkoopt in 1570 een huis in de Spuistraat „in de ganghe van den Haghe, dat hij tot noch toe selffs gebruyct ende in eijgendom beseten heeft”. Tr. p. 9, woont daarna in de Hoogstraat aan de o.z. naast het huis gend. „den Ouden Apteeck”. Tr. 1589, p. 73 vs. Hij was in Januari 1597, 69 jaren oud. Mr. Vop Symonszoon, woont in 1512 tusschen de Hooge Nieuwstraat en het Voorhout. 2) Pieter Witbroot Joachimsz., stadschirurgijn en pestmeester. Contract met den Magistraat van 3 Juli 1570. (Ziep. 241). 3) Laurens Wou. In 1591 deken en medeoprichter van het Chirurgijnsgilde. 4) Mr. Dirk van Zwieten Adriaensz., gehuwd met Barbara Marinusdr. Koopt in 1582 een huis aan de Plaats, naast de Pau. Sterft het daarop volgende jaar. f’)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 277