2ÓI van het Hof 1520. EENIGE HAAGSCHE DOCTOREN, ENZ. Jan (van) Assendelft Jacobsz. koopt in 1591 een huis aan de w.z. van het Zuideinde (Wagenstraat). Tr. p. 16. Tr. 1592, p. 34 en 58. Jan de Beauvoir, zoon van Heyndrick de Beauvoir, procureur voor het Hof, x) gehuwd met Neeltgen Jorisdr. woont in 1540 in „de guide Aernt” in de Hoogstraat. Tr. 87 vs. en 89. Zijn weduwe compareert in 1561. Tr. p. 71. Jan van der Bouchorst Jacobsz. vroedschap van den Haag 1591, koopt in 1583 een huis aan de o.z. van de Hoogstraat „daer jegenwoordich uythangende is de Rode Poort eertijts genaempt Dordrecht”. Tr. p. 91. Huych de Bije Jacobsz. woont o. a. in 1580 aan de w.z. van het Zuideinde (Wagenstraat), in het huis genaamd „de Biecorff.” Tr. p. 29. Koopt in 1578 eenige tuinen „in den Raem van den Haege” (Raamstraat). Tr. p. 50 vs., 95 vs. en 96. Heeft o. a. vijf dochters: Oede Huygen, Jacobmyne Huygen, Maritgen Huygen, gehuwd met Aernt Bartholomeus, Clara Huygen engehuwd met den apotheker Andries tHofflant. Tr. 1588, p. 39. Zijn broeder Joost Jacobsz. de Bije was procureur voor het Hof. Tr. 1589, p. 46 vs. Vincent Christoffelsz. „Vincent Christoffelsz. apteeckers- huys in de Hoogstraat naast de Rinck”, w.z. tusschen Pape- en St. Annastraat 1523. Tr. 1540, p. 75 vs. Claes Christoffelsz. heeft in 1512 een erf op’t Zieken. 2) Adriaen Claesz. koopt in 1598 „seeckere erve ofte thuyn int Padmoes”. Willem Dircxsz. 1540. Floorentijn i65 eeuw. „Floorentijn s swager apteker in Sint Joris” (in de Hoogstraat!) i6e eeuw. t) Register der Dingtalen -) Hofboek 1512, p. 9.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 278