M. Jennij. DE SOCIËTEIT DE HARMONIE IN 1798. 3” de instandhouding van het aan B. J. H. Noordbeek, (Notaris). Wm. Reesen, j Commissa- J. Bodel, I rissen. P. de Waal, (Notaris). P. Glavimans. R. ’t Hoen. J. Heijnsius. M. Bonte, (Scheepen). J. Anthonisse, [Drost bij de marine). G. C. Kinkee. F. F. Vermeulen, [op de Se cretarie van Holland). H. Speirman, [Notaris). H. Fijnje. I. P. Beekman. F. van de Laar. B. de Witt. Wm. Huygens. I. Smits. I. A. Peroté. van Gogh Bz. J. van Cleef. I. J. Stuurman. A. le Clercq. N. I. Gallé. Du Rij, [Colonel ruiterij). A. van der Koog. Adr. de Kemp. Dinant Meers. B. Suermont Jr. H. van der Speck, [Comman dant Schutterij). Wm. Wintgens. Jan de Waal Pzn., [Notaris). P. C. Haagen. L. van der Veen. herbergier voor den baljuw Jacob van der Does afgelegd, waren het leden van „de Harmonie” die hun bijeenkomst hadden in ’t Nieuwe Hollandsche Koffiehuis op den Korten Vijverberg. Gelukkig voor die heeren bleek bij een nader onderzoek aan den Agent bij het Departement van Algemeene Politie der Bataafsche Republiek, dat de Harmonie voor zoo ver hem bekend was, alleen was ingericht tot ontspanning in ledige uren en geensints gericht tegen de gelukkige om wenteling van 22 Januari 1798. Door deze verklaring was tuingezelschap verzekerd. De navolgende leden van deze Sociëteit namen de zomervermakelijkheden deel

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 328