1798. 312 V. O. T. W. Freylinde. Wm. Nieman. P. Kalft'. DE SOCIËTEIT DE HARMONIE IN A. de Monije. J. v. Oostendorp. J. Heuvelman Jr. J. Dijlius. Of deze Haagsche Sociëteit is blijven voortbestaan is mij niet gebleken. In de archieven vond ik hieromtrent niets naders vermeld.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 329