ARCHIEFSPROKKELS. M. G. W. Keur op de beek in Zcgbroek. 18 December 1463. „Die hooge welgeboeren Heemraeden van Delfl(an)t hebben geordonneert ende gekuert dat men die beecke mit die rille van Eyckenduynen sal mogen leyden ande zuytzijde vant httys ter Westerbeeck tusschen die geest en(de) die weyden verby Sinte Lysbettcn Susterhuys strecken(de) doer die Volderen graff van der Hage, wel- verstaen(de) off hier ymandt by beschadicht off beswaert wesen mochten, die sullen comen voer ons in den Hage opten xvine" dach in Decemb(ris) om(m)e te seggen die redene van heure beswaernisse off schade om voert by ons daer inne gedaen te syn soe nae dyckrecht dienen en(de) behoeren sal.” Den Haag.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 344