3+o VOORNAAMSTE GEBEURTENISSEN VAN IQOO. van „Concordia”. van van „Die Haghe”. over: „Een en ander ’s Gravenhage". naar de buitenverblijven „Ter Horst” en „Die Haghe” „de Pauw”. 25 Juni. Excursie naar Dordrecht tot het bijwonen van een ledenvergadering van den Ned. Oudheidkundigen Bond aldaar. 28 Augustus. Onthulling der muren van herinnering aan der particuliere domeinen legger van 14 November. Feestavond in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen van „die Haghe”, ter viering van haar io-jarig bestaan verbonden aan de herdenking van het 650-jarig bestaan van ’s Gravenhage en van den 250" gedenkdag der geboorte van den Koning-Stadhouder Willem III. Mededeeling door den Voorzitter, Kolonel F. de Bas, dat het H. M. de Koningin behaagd heeft als Bescherm vrouw der Vereeniging op te treden. 30 November. Vergadering der werkende leden „Die Haghe”, in 27 December. Door de welwillende beschikking de Regenten van het Geneeskundig gesticht voor krank zinnigen, worden de leden van „Die Haghe” in de ge legenheid gesteld, het nieuwe paviljoen voor de verpleging van krankzinnigen op Oud-Rosenburg aan den Loos- duinschen weg te bezichtigen. 28 December. Leden-vergadering Spreker de heer L. J. J. Hageraats, naar aanleiding van het jubeljaar van van een gedenksteen in een het Sociëteitsgebouw in het Bosch, ter den heer Ary van der Spuy, directeur van Koning Willem II en aan- het Haagsche Bosch in 1819 en volgende jaren.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 357