s. O. p. R. 3+4 Bladz. of Hertog Wil- M M V „Oude Zwaan” (de) „Ouden Kolder” (de) Outshoorn Oversteen Overvo orden „Roode Molen” (de) „Roode Sterre” (de) „Roscam” (de) 30 331, 332 310 128 158 142 157 49 3° 56 14 166 144 Registerkamer „Reijnevelt” 182 (n. 3) 20 281 270 33b 332 331 (n. 1) 127, 260 29 257 167 330 -99, io8, L31 „Oude Apotheecq" (de) 260, 265 145 116 332 331 332 Bladz. Ridderhuis 30, 56 „Rinck” (de)261 „Rochie” (het) 116, 155 „Rode Poort” (de)261 „Roode Leeuw” [Leeu] (de) 117,187 118 156 127 „Rosencrans” (de) 156, 184 „Ruit” (de)331 „Ruijter” (de)116 33 177 „Onder de Wijngaard” „Outset van Leijden” (’t) „Ottobergh” Oude Hof en bruggen enz. van kapittelhuis30 40 „Sacramentshuijs” 125, 129 „Sakn” (het)264 „Salm (de)177 „Scattoren” lemstoren” „Sceerhuijs” ft) „Schaeck” (het) „Schaerlaecken” (het) „Pailje Mailjebaen” 138 „Paradijs” (het)255 Parochie van het Allerh. Hart van Jezus283 Parochie van de H. Agnes 285 V V M en- Lodewijk 3° 263 253 118 Schiefbaan-Hoviusgesticht 293 „Schotsche Kwartier” (het) 174 Schuttersdoelen141 Sebastiaensdoelen (St.) 141 61 53 51 Slachthuis met lardier. Slotemakershuis Smidse Sparre (Gedenksteen voor Gene raal C. W.). „Spuipoort” Sociëteit de Harmonie (de) in 1798 „Soetenburch’ „Stadt Amsterdam” (de) Leyden” (de) van Dordt” (de) Stal (Groote en Kleine). Stedenkamer Steenhouwersloods Steenplaats „Steur” (de) „Stincksloot” (de) Stove (Groote)35, 38 „Struis” of „Vogelstruijs” (de) 254, 255 de H. Agnes denH.St.Anthonius 279 v n v 272 Parochie van den H. Jacobus. 270 Joseph 280 den H. Theresia 274 denH.Willibrordus 277 O. L. V. van Goeden Raad 284 Parochie van O. L. V. Onbevlekt Ontvangen Parochiën en Kerken „Pasgeld” „Pas-Tijt" „Pauw” [Pau] (de) Pentrie Poorten het Hof „Princen Velthoet” (den) Prins Willem Ill óge. v. Proostwoning en Put (groote)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 361