NAAMREGISTER. A. V 243 H Il8 234 Arentss (Floris), Schoenmaecker 177 251 254 121 251 II9 (Jan van) Jacobzn. 261 (Laura of Leonora van)119 302 174 der Hollandsche Missie 287 Arckel (Jhr. Roelof!'van), Heer van Broeckhuijsen Arent Jansz., Med. Docter Aj/T?1C* _1_ Arndt Adriaensz., Apotheker260 Arkel (Jan van)59 Arondeaulx (Mr. Gillis), Chi rurgijn Arton Notaris Asseliers (Elisabeth van) Assendelft (Gerrit van) w 142 329 293 121 Albemarle (Graaf van) 151(112) Albina (Zuster)293 Allertsz. (Mr. Wigger), Chirur gijn Alphen. (Willem van), Secre taris 123, 331 bladz. Abbenbrouck. (Dieuwertje van) 126 Adriaen Claesz., Apotheker 261 Adriaensz. (Arndt), Apotheker 260 (Mr. Dirck), chirur gijn 254 (Maerten), bewaer- der van ’t Pesthuis237, 244 Adrichem Advocaat 186 Penningmeester 180 122 125 (Hendrick van) (Joris van) (de wed. van Joris van), Zilversmid 128 Aecken. (Pieter Servaes van1. 138 (de wed. van Willem van)166 Aelbrantsweert (deVrouwe van) 138 Aerlanderveen (de Heer van). 161 Aernt Bartholomeus 261 Christoffelsz., Chirurgijn 254 Symonsz., Chirurgijn 240,259 Aerntsz. (Mr. Heynrick), Doctor in de medicijnen Aerssen (Francois van), Heer van Sommelsdijck Agatha, Jacob Stalpaertsd'. Agnes (Zuster) Agneta Pieters bladz. Alste. (Joris), IJsercramer 159 Alteren. (Jan van)176 Amerongen (de heer van) 143, 146 Ammelingh (Gerard), Boekver- kooper 177 (Johannes), Apotheker 177 Ammerlaen (de wed. en erfgen. van Cornelis)173 Amorie van der Hoeven (Mr. H. A. des) Anica Predikant Anna Paulowna, Grootvorstin van Rusland322 Annocque Advocaat172 (de wed. van den Commis) 172 Anraad (Gerrit van), Herbergier 310 Anthonisse (J.), Drost bij de Marine311 Antonucci (Mgr.), Vice-Superior

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 363